1

The Definitive Guide to ไตรโคเดอร์ม่า

News Discuss 
เฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในทานตะวัน มีวิธีป้องกันได้ การปนเปื้อนของยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เงาะ ควรเตรียมความพร้อมช่วงเริ่มแตกใบอ่อนจนถึงเริ่มติดผลอ่อน ป้องกัน โรคราแป้ง ซึ่งแพร่กระจายได้ดีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกหรืออากาศเย็นช่วงกลางคืน ลักษณะจะพบผงสีขาวหรือสีเทาอ่อนคล้ายแป้งเกาะบนใบอ่อน ช่อดอก และตามร่องขนของผลอ่อน ทำให้ติดผลน้อย ไม่สมบูรณ์ หลุดร่วงง่าย หรือไม่ติดผล แนวทางการป้องกัน... https://jeremyj528vut3.bligblogging.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story